derler. Biz zaten biliyorduk senin ne kadar aşağılık kocaeli haberleri olduğunu. Bunu, aranızda olduğum
sırada söyleseydiniz, anladınız mı? Size bir oyun oynarsam görürsünüz:
HİKMET: Acaba, zarfları artık çabuk kapatabilecek miyim Bilge? BİLGE: Bunun ne önemi
var Hikmet? HİKMET: Benim için önemli. BİLGE: Sen istersen her şeyi yaparsın.
HİKMET: Bilmiyorum. Daha önce çok yavaş yapmıştım. Herkesin sabrı tükenmişti. Elimden
almışlardı. Bunun bir kitabı yok mu? BİLGE: İncil var. HİKMET: Yapamamayı mazur
gösterecek bir kitap demiyorum. Yapmayı öğretecek rus escort bir kitap. Hoş, zaten ne okuyorum ki?
BİLGE: Sen istersen her şeyi yaparsın. (Bir zarf alır ve çabuk hareketlerle kapatır.)
HİKMET: Dur, dikkat edemedim. Telaş ettirme. BİLGE: Böyle bir niyetim yoktu. HİKMET:
Vardı. Sevgi gibi, sen de beni baştan ezmek istiyorsun. Hızlı hareketlerle gözümü
korkutmak istiyorsun. Sana inanmıyorum. BİLGE: İnsanlara inanmazsan, hızlı
kapatamazsın.
133
na öğrettiğini hatırlatırsın. Bir tartışmayı kaybedersen, zarfı yüzüme vurursun. BİLGE:
Sen yapmak istiyor musun, istemiyor musun? HİKMET (telaşlı): İstiyorum. Çok istiyorum.
BİLGE: O halde, bunları düşünme, ellerime bak. HİKMET: Bakıyorum. Bütün gücümle
bakıyorum. Benim için ölüm kalım meselesi bu. Bütün geleceğimi buna bağladım. BİLGE:
Korkma, benden bir şey öğrenmiş olmayacaksın. Sen isteyip istemediğini bilmiyorsun; bu
meseleyi çözeceğiz sadece. (Yavaş hareketlerle kartı alır ve zarfın içine yerleştirir.
Hikmet, zarftan ve ellerden gözünü ayırmaz.) HİKMET: Belki de iki parmağını birden
sokmasaydm daha çabuk olurdu, değil mi? BİLGE: Şimdi bunun ne alakası var canım? Sen
önce esas hareketlere bak. HİKMET (Heyecanlı): Baktım baktım. Senden gözümü
ayırmadım. (Telaşla gülümser.) BİLGE (Alınmış): Yanlışımı çıkarmak için bakmışsın galiba.
HİKMET: İstediğin gibi dikkat ettim. İstediğin gibi öğrenmek için. BİLGE: Hayır değil.
Bana yakınlık duymuyorsun. Beni kullanmak istiyorsun. HİKMET: Hayır Sadece, fazla
ciddiye aldım meseleyi. Aslında, hızlı kapatanın sen olduğunu bir an aklımdan çıkarmadım.
Sevgi de hızlı kapatıyordu. Herkes çok hızlı hareket ediyordu. Yetişmeğe çalışmanın
telaşından oluyor bütün bunlar. Kimseyi kırmaya niyetim yoktu. (Sahne kararır. Bilge
kaybolur. Hikmet, Bilge’nin gittiğini farketmez. Heyecanla, seyircilere doğru konuşmağa
devam eder.) İlk zarfı kötü kapattığım gerekçesiyle, ondan sonraki her zarfa uzanışımı
endişeyle izliyorlardı. Oysa onlar, benim iyiliğim için böyle davranıyorlardı. Kendime
acındırmak istediğimi söylemiştim. Bana inanmışlardı. Fakat sesim biraz yüksek çıkmıştı.
Elimde değildi, telaştandı. Bana, sen istersen her şeyi yapabilirsin, demişlerdi.
Korkuyordum, telaşımı örtmek için bağırıyordum. (Seyircilerden bir ses geldiğini sanarak
eğilir.) Efendim? Bir şey mi söylediniz? Biliyorum, kendi derdimle çok ilgilendiğimi
söyleyeceksiniz. Daha önce de söylediler. Elimi kolumu, insanların en alıngan taraflarına
çarpıyormuşum; bana çarpılınca da bağırıyormuşum.
134
rektiğini anladı. Ben de onu bekliyordum. Bilge gelince direnmeyi bıraktım. (Geriye döner;
Bilge’nin orada olmadığını görür.) Karanlık antalya escort olmuş. Bu kadar yakınımda olduğu halde
göremiyorum. Allah belanı versin Hikmet! «Kaşar peyniri var mı?» «Aldıralım beyim.»

Leave A Comment, Written on Şubat 19th, 2014 , Genel

soktu, ıslattı, kâğıdın üzerine sürtmeğe başladı. Heyecanlarını örtmek için gülüyorlar, dur
yapma diyerek birbirlerini itiyorlar.
Ulan sahtekârlar, ulan yarımyamalaklar, ulan hepimiz! Bir salonda olsaydım, gerçek bir
salonda zarif hareketlerle at koştursaydım, kasketimi çıkararak bütün bayanların
bacaklarını, bütün bayanların w’lerini selamla-saydım; ben geldim, deseydim, biz… «Üç
numara kazandı.» «İyi okunmuyor, sekiz olabilir.» Parmağını gene suya
131
lacı Arif —Mustafa alınmasın diye— Mehmet Beyin kulağına eğilerek fısılmamışti: Bir şişe
rakı olsaydı, bir şişe rakı ısmarlasaydı olmaz mıydı? Ben de bir şey anlamadım viskiden,
albayım. Demek ortamı değilmiş. Bir su şişesini bitiremedik.) Paraları dağıttı, «Ben biraz
bozuldum,» dedi. «Kirkor devam etsin.» «Köşeye gitti, bütan gazı tüpünün üstüne oturdu.
«Bir so…da için, Hikmet Bey. İyi gelir.» Demek boşuna ıstırap çekiyormuşuz Mehmet Bey.
Demek dalgın bir acıma düşüyor payımıza bu Bilge serüveninden. Demek ilkbaharı sevmeye
hiç bir acıma engel olamıyor. Demek aslında sekiz numara kaybediyor; demek yarattığı
heyecan, sadece üçe benzediği içinmiş. Şimdi kim bilir kimlerle dolaşıyorsun üç numara?
Ben böyle oyunun…
Gürültüler artıyordu. Zeytinyağlı pırasa ver, limon da ver. (Sivas ekibidir.) Pişirirken içine
sıkmıştım. (Pilotluktan emekli Muhsin Beyle tartışmıştık Bilge.) Limonların suyu çıkmıyor.
Peki kalsın, önemi yok. (Pilot da İngilizce biliyormuş.) Soğuk rakıdan ver. İçine buz
koymayın, kireç gibi oluyor. Önemi yok. (Hiç bir şeyin önemi yok. Longplay da ne demek?
diye sormuştu biri. Parçayı çok uzun mu çalıyor, yoksa çaldığı parça aslında uzun mu?)
Senetkırıcı, harp filmini beğenmemiş. Dört İngiliz, alaman ordusunu nasıl dağıtır? Bir de
alkışlıyor bizim seyirci. {Long-play tartışmasını bile kazanamamıştım. Kaybolup gideceğim
ben.) İngiliz de kim? Kalleş bir millet. Alman bizim dostumuz. (Ne diyebilirim? Haklısın.
Tartışmaya giremem. Sekiz numara bütün yarışları kaybetti çünkü. Çünkü Bilge bile
yabancı taklidi biriyle gelmişti bizim eve; ben de Almanlar gibi yenilmiştim.) Fasıl heyeti
başlıyor. Muzaffer Bey yönetiminde. Mustafa çok haykırıyor. Onu hizaya getiriyorlar.
«Bir şişe bira ver.» dedi. Bağırdı. Bağırmasam da beni duyarlar burada. Burada her şey
kolay. Orada değildi. Orada hiç bir şeye yetişemiyordum. Ben zarfları daha hızlı
kapatıyorum, demişti Sevgi. Efendim? Ne diyorsun? Ni-
132
ha hızlı yapıyormuş bu işi. Öyle dedi. Yani, Öyle demedi de, elleriyle öyle söyledi. Salonda
zarf yarışları. Ben kapatırım zarfları, dedi sonra; sen adresleri yazarsın. İşte sekiz
numara böyle kaybetti. Hızlı yerleştirme yarışında, aceleden zarfların kenarını yırttı.
(Beni kapıcı yapsalardı, çöpleri dökmeyi ya unuturdum ya da yerlere dökerdim.) Bu yarışta
da dökülüyordum. Daha önce bu kadar zarfı bir arada hiç kapatmamıştım. Belki Bilge ile
evlenirsem eski tecrübeme dayanarak… «Beş numara kazandı.» Sekiz numara kazanacak
değil ya. Ben yarışlara aldırmıyorum artık. Bilge de aldırmaz. Benimle olunca aldırır. Bende,
insanların sinirine dokunan bir gariplik var. (Alnıma yazılı.) Bilgeler bile yüzüme bakınca,
zarflan bir an önce kapatmaktan başka bir şey düşünemezler. Benimle birlikte, beni geride
bırakmaktan başka bir şey düşünülemez. Ben de kendi isteğimle geride kaldım işte; bu
meyhaneye kadar düştüm. Şimdi de küçümserler; neden oralara kadar zahmet ettiniz?

Leave A Comment, Written on Şubat 19th, 2014 , Genel

\ korkuyordum o
sırada.) Sen git, dedi Sevgi bana. Bilge beni ne yapsın? Peki abajur? dedim;
yani, o anlamda bir söz. ettim. Sıkıldım, dedi. Ben kocaeli haberleri de Bilge’ye gitmedim. Sevgi’nin bu
sözüne bir anlam veremedim, derler ya, öyle işte. (Kendi hareketime de bir anlam
veremedim.) Çamaşır asan w’ yi seyretmeğe devam ettim. Kim kaybetti albayım? Hayır,
sonumuzdan söz etmiyorum şimdi; Sevgi’nin sonundan, abajurun bir türlü bitmeyişinden ve
bir anlam verilemeyen sözlerin, bir türlü anlaşılamayan etkilerinden bahsediyorum,
albayım. Ben herhalde, tek başıma, ‘Acıktım,’ demeliydim. Gazeteyi elimden fırlatıp
Sevgi’ye doğru koşarak onu kucaklamalıydım, havaya kaldırmalıydım. Yapamazdım albayım,
beceriksizdim; bir yerimi incitirdim. Ha-ha.
İçerden çağırdılar. Daha doğrusu, Mehmet Bey çağırdı. «Sa…londa atyarışları oynanacak.
Buyurmaz mısınız efen…dim?» Başka ne escort bayan eskişehir oynuyoruz ki? Salonda olsun da. Bunun da seyircisi
var mı? Yaylı kapıyı isteksizce itti, yuvarlak masadaki yerini aldı. Masanın çevresi on altı
kollu, sekiz elli ve tek ayaklı bir kumar canavarı ile sarılmıştı. Küstahlaşmalardı.
Kişiliklerini bulmuşlardı. Serbest teşebbüse geçmişlerdi. Serbest iradelerini
kullanıyorlardı. Yirmi beş kuruşa bir numara seçerken, bağımsız bir ger^ ginlik içinde
oldukları görülüyordu. Dikkat etmişimdir albayım… (ukalalığı bırak da oyunu seyredelim.)
Seyirciler çağında yaşıyoruz albayım. «Bugün Hikmet Bey de oynamalı.» «Sizin gibi, esas
yarışları bile seyredenlerin yanında ben tutunamam.» Tombalacı Arif güldü: «Onların da
bir şey gördüğü yok beyefendi. Parkın ordaki kulübede oynuyorlar. Neticeleri de
telefondan öğreniyorlar.» «Olsun. Onlar seyirci. Onlar başka türlü oynarlar.» «Kirkor!
Bize kâğıt ver.» «Bir kâğıda elli kuruş alırım. Bize de bedava vermiyorlar.» Sonra, birden
cömertlik gösterdi: «Alın ulan! Hediyem olsun,» «Ben paralan toplarım, isimleri yazarım,»
dedi Hikmet. Düşündüm de, Hikmet kimlerle neler yapı-
130
yuL sunul, ueuıuı. oonrasmı Dilmem ama, şu anda rahatım Bilge. Öyle saçmalanır ki burada,
sevmeden edemezsin. (Sen daha yükseklerde olmalıydın. Ben bunu bilirim, bunu söylerim.)
«Hikmet Bey! Beni yediye yaz.» Evet, en yükseklerde olmalıydım Bilge. (Bilge Bilge.) Ön
dört olmalıydım. Yetmiş sekiz olmalıydım. Yüz yirmi beş kere haklısın aslında. Gene de
bilerek oynuyorum: Düşüşümün farkındayım. O halde cezama razıyım. «Artık içki
istemem,» dedi Kirkor’a. «Bir bira vereyim mi?» «Verme.»
Oyuncular heyecanlandılar. Sonu belli bir yarış yüzünden numaralara kızıyorlar. Göz göre
göre harcanıyoruz Bilge. Yerimizi bulamıyoruz. Yedi numaralı atın peşine takılmış
gidiyoruz. Bu samimi insanlar, bu candan insanlar, yirmi beş kuruşlarından başka
kaybedecek şeyleri kalmamış bu muzarafat —müzahrefat olacak oğlum Hikmet— peki
albayım, işte bu insanlar arasında yerimi buldum. «Hikmet Bey sürecek parmağını.» Sen
onlara dokunursun oğlum Hikmet. Viski gibi mi, albayım? Viski gibi. Hiç içmemişlerdir
oğlum Hikmet. İçtiler albayım. Beğenmediler. Mustafa, küçük bir karaborsa olayından beş
yüz lira kadar vurmuştu. Kahkahaları herkesin kulağında çınlıyordu her günkü gibi. Bir şişe
viski aldırdı. Şişeyi alan çocuğa, on lira bahşiş bile verdi. Şişenin dibinde iki parmak kadar
ayırdı kendine, evde içerim diye; kalanı da su şişelerine mersin escort konuldu. Ne sevimsiz görünüşü
vardı viskinin, su şişesi içinde. Viskinin Türkçeye tercümesi güzel olmuyor albayım.
«Hikmet Bey! Görevine başla.» Gene kimler kaybedecek bakalım? Parmağını bardağa

Leave A Comment, Written on Şubat 19th, 2014 , Genel

Başını kaldırdı: Tombalacı Arif gelmiş. Şişman. «Hürmetler ederim Arif Bey.» «Allah
ömürler versin beyefendi.» Daha adımı öğrenmediler. Hürmet, kendinden saymamaktır.
Gene de iyidir. Havayolları pilotluğundan emekli ve üst ön dişleri eksik alt ön dişleri
sigaradan kararmış ve ingilizceyi az bilir ve at yarışlarım sevmez Muhsin Bey de
126
masa herkesin. Buyrun, tabure de var.» Paralel düşünmek,, hayatımızın en zor işi. Sivas
ekibi de geldi. Halk oyunları. Ellerini oynatarak, türkülerini söyleyerek girerler: «O’ kadar
içmeyecektin dün akşam-iç oğlum ama az iç bu akşam -yağsız pirzola varsa tamam-., O
kadar içmeyecektin…» Geçmiş günleri bir türlü bitiremezler. Ülkenin dört bir yanından
kopup gelmişler, burada birleşmişler. Yurttan sesler. Ha-ha, «Beni zorla oynattınız. Ben o
atın…» Yarış ekibi de geldi. Sonra, birden çoğaldılar: Yuvarlak Masa Musikisi İcra
Heyetini idare eden kalp yetersizi evli Muzaffer Bey (erken gider), genç yaşta saçlarının
dökülmesi; nedeniyle kasket giydiği için balıkçı adiyle bilinen elektrikçi Osman, sevgilisini
çalıştırarak haracını yediği ileri sürülen Özer -Kirkor tarafından bir iddia- cinayetlere
meraklı tezgâhtar Hasan. İçlerinde en karakter sahibi olan Özer’dir: Votkayı ancak
gözünün önünde sıkılan limonla içer. Hikmet kumandayı ele aidi: «Bizler şöyle gidelim.»
Bazıları ayakta kaldı. «Sıkıştırmayalım sizi. Biz duvarın dibinde de içeriz.» «Gelin buraya.
Duvara dönüp içmek olur mu?» Balıkçı Osman (elektrikçi), Sivas ekibine kızdığı için, buz
dolabıyla duvar tezgâhı arasındaki yerini, kimseye belli etmeden aldı. Neden kızıyormuş
Kirkor? Bir şeref meselesi. Anladım. Yuvarlak masa doldu. Mehmet Bey de geldi. «Buyrun
Mehmet Bey.» «Özür dilerim, efendim.» Çok kibardır. Sıkışıldı. «Nasılsınız Mehmet Bey?»
Hemen cevap veremedi: Tumturaklı kekeler de. «Siz, beyefendi… çok sempatik ve… ve
kibar bir yüzünüz var.» «Beni tanıyor musunuz Mehmet Bey?» «Tanı…yorum elbette.
Fakat, siz, bana ismimle hitap etti…niz. Maa…lesef ben isminizi… bilmiyorum. Fakat bu…
insan…lara hi…tap etmeyi bilen ve canayakmgörünüşünüzle her yer… de muvaf…fa…ki-yet
kapılarını açıkbulursunuz.» Hikmet, «Hikmet,» dedi. «Evet Hik…met Bey.» «Tiyatrodaki
işiniz nasıl gidiyor Mehmet Bey?» «Efendim, tiyatromuzun, yeni bir pat…rona geçmesiüzerine
ben ve bazı arkadaşlarım, kadro meselesi ne… deniyle görevimizden ayrılmak
durumuyla karşı karşıya
127
I
\i
6ZI
op uapun§
-uos B^jsq aiq ipap iuisdBA’ an niaq a3na ‘i
-ipiS uauiaq BfBspiBa “ipsine ubuıbz o
uapaiq ziuıpıi ^9a8 Jiipap ‘i[H3{tov utöi uiuas
-5{Ba npAnsoaoii ‘aai.M. ^î0! ranjxs ubd ‘ıaBi§BpBî[aB uiujâ
-Aag roping) -ubuıbz o uiipBTUB iraiŞipuBi§oq uapuas ip
•unpauiap Â.&& aiq yamacı uiruoA’iuiBiariBq ap lunâipap
-siioy “BunpfB ‘aoXtpS nznA ura.aSjia ¦
-bob ippsBU nzn^ ¦uiruioAiuiaaoâ ipuiiâ ‘ı

Leave A Comment, Written on Şubat 19th, 2014 , Genel

Sonra çizim onun ileri
yağmurlama, o kutsal su fırlattı yüzleri ile kral ve kavmine, bunun üzerine
bütünü görme kayboldu, ne vardı ki kale görevlileri ne de, ne de ne de gençlik
küçük hanım, ne de onun müzisyen müzik, ne de ziyafet, ne de başka bir şey görülen yeşil kaydedin
bushes.The vadisi Dee olan Llangollen bölgesinde biçim bölüm, denir
İngiliz dil Glyndyfrdwy – yani, vadisi, Dwy veya Dee. Ünlü Galce
kabile reisi, genel olarak da bilinir Owen Glendower oldu soyadlı sonra bu vadi, tüm
hangi ona aitti ve o iki veya üç yerlerde mukavemet, gerçi onun
genel mesken oldu bir kale Sycharth, bir vadi güney-doğusunda Berwyn, ve
uzak yaklaşık on iki mil Llangollen.Connected ile orada harika bir Dee
Druidical aşağıdaki etkisi için efsane. Dee akan iki çeşme, yüksek kadar
Merionethshire denilen Dwy Fawr ve Dwy Fach, ya da büyük ve küçük Dwy, suları olan
geçmesine bu gölün Bala olmadan karışarak, onlarla çıkıp kendi
kuzey ekstremite. Bu çeşmelerden kendi isimleri vardı, iki kişi Dwy ve Fawr
Dwy Fach, kaçan Tufan, geri kalan her zaman insan ırkının edildi
boğduk, ve geçen iki çeşme suları, göl boyunca, olmadan
şaşırmış sel ile, kurtuluşu simgeleyen iki bireyleri
Tufan olan bir göl type.Dinas Kepeği, kron üst ve ulu tepe üzerinde
vadinin kuzey, harap bir kalesi, bilinmeyen bir kocaeli haberleri yürüyüş mesafesindedir. Adı
genellikle anlamına gerekiyordu. Karga Kalesi, kepek İngiliz olmak için karga word, ve sürüleri
crows ülkemizde sık sık görülen hovering. Bu hastalar, ortalama Bran kalesi
veya Brennus veya kale yukarıda odessa ev kiralama Kepek, akan bir dere, kendi foot.Dinas Kepeği oldu
yeri oldukça zaptedilemez eski zaman, ve geri çekilme olarak görev için Gruffydd oğlu
Madawg gelen öfke ve kendi vatandaşlarının, kim öfkelendi, çünkü ona karşı sahip,
evli Emma, kızı Lord James Audley, o vardı, eşi ve kışkırtmasıyla
baba-in-law, taraflı Edward ile karşı İlk kendi yerli egemen. Ama olsa
olabilir kalkanı onun düşmanları odessa günlük kiralık daire onu, onu değil onu korumak pişmanlık ve sokmaları
vicdan, hangi o hızla öldü.

Leave A Comment, Written on Şubat 17th, 2014 , Genel

Adı
Llangollen ettiğinizi kilisesi Collen ve vale ve köy isimleri almak
kilise, aslen adanmış Saint Collen olsa da, bazıları, özellikle
komşu köylüler, varsayalım Llangollen bir bileşik olup Llan, bir kilise ve
Collen, bir hazel-ahşap, kilisenin ilk kilisesi olarak adlandırılan ela-odun
sayısı hazels kullanırdı. Collen göre, efsanevi bir hayat, var olan
o’na olan Welsh, doğuştan bir İngiliz idi, ve şanlı ecdadımız. Süre görev yaptı
yurtdışında bir asker olarak karşı Julian Mürted ve bir takım Pagan şampiyonu kim
meydan, en iyi insan Hıristiyanlar arasında. Kendi ülkesine dönen adadığı
kendini dine Başrahip oldu Glastonbury, ama sonradan bir mağaraya emekli
üzerinde, bir tarafı dağ, bir hayat yaşadığı büyük kemer sıkma. Bir kez o yatıyordu
onun cep duydu iki adam yurt dışına çıkış discoursing hakkında Wyn Ab Masaj ve söyleyerek
oldu kralı Tylwyth veya Teg Periler, doğuların da Bilinmeyen, bunun üzerine Collen onun agresif
baş mağarasından dışarı tutmak için onlara, kendi dilleri, bunun için Wyn Ab Masaj ve onun ana
sadece şeytanlar. At o gece ölü duydum kapısını çalıyor ve onun soran
orada kim olduğunu, bir ses dedi ki: “ben bir elçiyim Wyn Ab Masaj, kral Bilinmeyen,
ve geldim seni çağırmak için önce görünür ustam yarın, orta-gün,
tepenin üstüne.”Collen gitmedim – sonraki gece vardı aynı vuruntuyu ve aynı
mesajı. Hala Collen gitmedi. Üçüncü gece tekrar elçi ve tekrarlanan
onun celp ekleyerek, o yaptıysa gitmek değil kötü olurdu onun için. Ertesi gün
Collen yapılan bazı kutsal su, bir sürahi koymak ve tamir üstüne hill, burada
gördü ince bir acayip kale, katılımcılara muhteşem liveries, gençler ve damsels
dans ile çevik ayak, onurlu bir insan olarak varlığı kapısının önüne, ona kim söyledi
kral onu bekliyordum akşam yemeği servisi yapar. Collen takip adam kale içine ve
beheld kral altın bir taht üzerinde ve muhteşem bir tablo yaymak, ondan önce. Kral
memnuniyetle Collen, tadı için o’na yalvardı dainties masaya sözlerine ekledi
ümit gelecekte ikamet ederdi onunla. “Ben yemeyeceğim yapraklarının orman,” dedi
Collen Cevaplamıştınız. erkeklerin kadınlardan daha iyi görmüş müydünüz giyinmiş?” dedi kral, “benim daha görevlileri burada
kırmızı ve mavi?”"Onların elbise yeterince iyi değilim” dedi Collen, “düşünen elbise ne tür bu
.”"Ne tür elbise mi?” dedi king.Collen cevap verdi: “bir tarafta kırmızı
gösterir yanma, ve diğer tarafta mavi gösterir dondurma.”

Leave A Comment, Written on Şubat 17th, 2014 , Genel

Bitmez tükenmez bir cadde yere Brompton veya Kensington var mı
uzun boylu evler , zengin ama büyük ölçüde boş , bu mezarların bir teras gibi görünüyor .
Karanlık ön kapılara kadarçok adımlar gibi görünüyor dik
Piramitlerintarafı; birkapıyı çalmaya tereddüt ,
bir mumya tarafından açılmalıdır diye . Ama henüz daha iç karartıcı özelliği
gri cephe kendi teleskopik boy ve değişmez olan süreklilik .
Yürürkenhacı o gelmeyecek düşünmeye başlar
bir mola ya da bir köşe , – çok küçük bir, ama bir istisna var
ama neredeyse bir not ilehacı tarafından selamlandı . Mews bir tür var
uzun boylu konaklar iki , bir kapıçatlak gibi sadece bir yarık arasında
cadde ile karşılaştırıldığında , ancak izin verecek kadar sadece büyük tarafından
bir pigme ale – ev ya da yeme – ev , halazengin izin onların
kararlı – memurları,açıda durmak . Neşeli bir şey var onun
çok solukluk , ve onun çok anlamsızlığı ücretsiz ve cinlerle bir şey .
Bu gri taş devlerinayaklarına bir ışıklı ev gibi görünüyor
ve cüceler.
Belirli bir sonbahar akşamlarıyerde geçen herkes ,
kendisi neredeyse fairylike , bir haber kocaeli el kenara çekin görmüş olabilir
kırmızı yarı – kör olan ( bazı büyük beyaz yazı ile birlikte)
yarımsokaktaniçini sakladı , ve bir yüz farklı değil dışarı akran
oldukça masum cinin . Bu ile , aslında, birininyüzü oldu
Brown , Essex Cobhole eskiden rahip,zararsız insan isim
ve şimdi Londra’da çalışıyor . Arkadaşı, Flambeau , yarı resmi
araştırmacı , bir davanın onun son notlar yapmak , onun karşısında oturuyordum
Omahallede temizlenmiş oldu . Onlar küçük bir masada oturmuş ,
rahip geriperde çekti ,pencereye kadar yakın
ve dışarı baktı . Sokakta bir rus escort yabancı vardı kadar bekledi
perde yine yere düşmek izin ,pencere geçti .
Sonra onun yuvarlak gözleripenceredebüyük beyaz harflerle devirdi
Sadece oturdu hangi başının üstünde , ve sonra ,bir sonraki tabloya sapmış
bira ve peynir ile bir mavişehir escort navvy ve kırmızı saçlı bir genç kız ve
bir bardak süt . Sonra ( onun arkadaşını görmeyecep -kitap koymak) ,
dedi yumuşak bir sesle :
Eğer on dakika var , “Eğer ben gaziemir escort o adamı ile takip isterdim
sahte burun .

Leave A Comment, Written on Şubat 7th, 2014 , Genel

” Ben bu konuda bir şey demiyorum ” dedi . “Ben bırakın
sizin için her şey . Sizin pembe kağıt diyorbaşlık
Son zamanlarda onun için yeniden canlandırıldı , ancak bu kağıtlar çok güvenilmez.
O gençlikDevletleri’nde olduğunu söylüyor , amabütün hikaye gibi görünüyor
çok garip . Davis ve Falconroy de oldukça önemli korkaktır ,
ancak bunu diğer erkeklerin bir sürü vardır . Benim kendi görüşüme göre bir köpek asmak olmaz
bu konuda . Ama bence , “dedi usulca, ve düşünceli gitti
” Ben Amerikalıların çok mütevazı olduğunu düşünüyorum . Seni idealize düşünüyorum
İngiliz aristokrasisi – Hatta o kadar aristokrat olmak varsayarak .
Görüyorsunuz , bir iyi görünümlü akşamlar – elbise yabancıyım ; bilirsin
o Lordlar Kamarasında içinde bulunuyor, ve o bir baba var fantezi .
Bizim ulusal neşe ve iyileştirme için izin vermez . Our çoğu
En etkili soylular ancak son zamanlarda arttı , ama değil – ”
” Ah , kes şunu ! ” bir yalın elini sıkma , Greywood Usher ağladı
Kullanıcınındiğer yüzüne ironi bir gölge karşı sabırsızlık içinde .
” Bu deliyle konuşurken kalmaz! ” vahşice Todd ağladı.
“Arkadaşım götür . ”
Ertesi sabah Peder Brown, aynı ağırbaşlı ifadesi ile ortaya çıktı ,
Henüz pembe gazete başka bir kocaeli haberleri parça taşıyan .
” Seni çokmoda basın ihmal korkuyorum , ” dedi ,
” ama bu kesim size ilgi olabilir . ”
Usher ” , Son – Trick Strayed Revellersbaşlıklarını okumak :
. Pilgrim Gölet yakınındaki neşeli Olayı “paragraf gitti :
” Bir gülünç olay Wilkinson Motor Garage dışında gerçekleşti
Geçen gece . Onun dikkatini Larrikins tarafından görevli bir polis çizmişti
önemli serinliği ile adım edildi cezaevi elbiseli bir adam
oldukça yüksek tonda dünya gaziosmanpaşa escort ekonomisinde vedireksiyon koltuğuna , o eşlik etti
Düzensiz bir şal sarılmış bir kız tarafından . Polis müdahale üzerine ,
genç kadınşal geri attı ve tanınan tüm
SadeceGecekondu Freak Akşam gelmişti Milyoner Todd’un kızı ,
tümseçkin misafirler benzer bir sabahlıkla vardıPond , at .
O ve hapishane üniformasını hoşdere escort giydiğinde vardıbeyefendi için gittiğini
alışılmış sevinç yolculuğu . ”
Ihtarname altında Sayın Usher daha sonra bir kağıt şerit bulundu
Convict ile Milyonerin Kızı iranlı escort başlı , ” Sıradışı Escape .
O Freak Akşam Düzenlenen etmişti . ” – Şimdi kasa

Leave A Comment, Written on Şubat 7th, 2014 , Genel

” Demek sen gördüm acayip kötü giysiler ileadam
sürülmüş tarlada çalışıyor . Sen en iyisi git ve olmasaydı
Onu araştırmak? Tekrar onun şampanya almak için oldukça sabırsız olacak ,
hangi o , böyle bir acele kaçarkentabanca ilehükümlü
görünürde hove . ”
” Eğer ciddi ciddi misin – “resmi başladı .
” Neden , burada Sayın Usher bak , ” Peder Brown , sessizce dedi
” Eğermakine bir hata yapmak değil dedi ve bir anlamda olmadı .
Amadiğer makine yaptım, işe yaradımakineyi .
Siz , paçavraadam Rab Falconroy adı atladı olduğu varsayılır
Lord Falconroy katili oldu çünkü . Oisim atladı
Rab Falconroy of Lord Falconroy çünkü . ”
” O zaman nedencehenneme o kadar söylemedin? ” bakıyordu Usher talep etti.
” Onun durumu hissetti ve son panik pek aristokrat idi ”
o ilk geriadını tutmaya çalıştım yani ” ,rahip yanıtladı.
Ama o sadece zaman ” , bunu size anlatacağım – ve Peder Brown baktı
onun çizme aşağı – ” Bir kadın onun için başka bir isim bulduğumuz zaman . ”
“Ama söyleyecek kadar deli olamaz , ” Greywood Usher , dedi
” Rab Falconroy Drugger Davis olduğunu . ” , çok beyaz
Rahip çok ciddiyetle ona baktı , ama bir zayıflatılmasından ile
ve undecipherable yüz .

Leave A Comment, Written on Şubat 7th, 2014 , Genel

saçlarımı feda edecek ve yarın Winchester’a gitmek için hazırlıklara kocaeli haberleri başlayacağım.” Holmes’a minnet dolu birkaç şey söyleyerek iyi geceler diledi ve aceleyle gitti.
“En azından,” dedim, merdivenlerden hızla inip gittiğini duyduktan sonra, “kendi başının çaresine bakabilecek bir genç bayana benziyor.”
“Ve öyle olması da gerekiyor,” dedi Holmes ciddiyetle; “yanılmıyorsam birkaç gün içinde ondan yeni haberler alacağız.”
Dostumun tahmini çok geçmeden doğrulandı. İki merter escort
hafta boyunca, hep bu yalnız kadının başından geçebilecek garip olayları düşündüm. Sıradışı ücret, garip koşullar ve ağır olmayan bir iş, hep anormal bir şeyler olduğuna işaret ediyordu, ama söz konusu olan bir kapris mi, yoksa bir komplo mu, adam gerçekten insan sever biri mi, yoksa kötü niyetli biri mi, anlamak benim için güçtü. Holmes’a gelince, kaşları çatık bir halde düşüncelere dalıyor, meseleden bahsettiğimde ise elinin tersiyle itiyor ve “Bilgi! bilgi! bilgi!” diye bağırıyordu sabırsızca. “Dereyi görmeden paçaları sıvaya-mam.” Bu konuşmaların sonunda ise, bir kadının böyle şartları kabul etmemesi gerektiğini söylüyordu.
Ve nihayet geçen gece telgraf geldi. Ben de tam Holmes’u, bütün mecidiyeköy escort gece test tüpleriyle yapacağı o alışıldık çalışmalarından biriyle yalnız bırakmak üzere gitmeyi düşünüyordum. Sarı zarfı açarak mesaja şöyle bir baktı ve bana uzattı.
“Bradshaw’dan tren saatlerine bak,” dedi ve kimya çalışmalarına geri döndü.
Mesaj kısa ve acildi.
‘Lütfen yarın öğle vakti Winchester’daki Black Swan Oteli’nde olun. Lütfen gelin! Çıldırmak üzereyim.’
HUNTER.
“Benimle gelecek misin?” diye sordu Holmes, kafasını kaldırarak.
“Çok isterim.”
“O halde saatlere bak.”
“Dokuz buçukta bir tane var,” dedim, Bradshaw rehberime bakarak. “11.30′da Winchester’a varıyor.”
“Çok iyi. O halde aseton analizini bırakıp yarın sabaha hazırlan-sam iyi olacak.”
Ertesi gün saat on birde İngiltere’nin eski başkentine doğru yola çıkmıştık. Holmes yol boyunca sabah gazetelerini okudu, fakat Hampshire sınırını geçtikten sonra gazeteleri bir kenara atıp manzaranın zevkini çıkarmaya başladı. Tam bir bahar günüydü. Açık mavi bir gökyüzü ve batıdan doğuya sürüklenen beyaz bulutlar. Güneş tepemizde parlıyor, bir yandan esen hafif bir rüzgâr da insana enerji veriyordu. Aldershot’un çevresindeki tepelerin ötesinde, yeşilliklerin arasında, çiftliklerin kırmızı ve gri çatıları görülebiliyordu.
“Ne kadar güzel ve iç açıcı değil mi?” diye bağırdım, Baker So-kağı’nın sislerinden kurtulmuş olmanın heyecanıyla.
Ama Holmes ciddiyetle başını salladı.
“Biliyor musun Watson,” dedi, “benim gibi, baktığı her şeyde kendi özel ilgi alanıyla kartal escort ilgili referanslar arayan biri, zihnin laneti et-kisindedir aslında. Sen bu tek

Leave A Comment, Written on Şubat 5th, 2014 , Genel

Kocaeli Haberleri is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Kocaeli Haberleri

Bir başka WordPress sitesi